Instagram játékszabályzat

1. A JÁTÉKBAN/TOMBOLÁBAN VALÓ RÉSZVÉTEL

1.1 A Tombola meghirdetője és szervezője: Go Active Egészségklub Mo. Kft.
Elérhetősége:
e-mail: info@goactive.hu
Telefon: (06 1) 878 1302

1.2 A Játékban való részvételnek vásárlás, valamint a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvényben meghatározott egyéb feltétel nem képezi az előfeltételét.
A Játékban való részvételre és nyereményre csak az a személy jogosult, aki a Go Active által az idővonalra kiírt hozzászólásban vagy hírben a megadott feltételeket teljesíti, elolvasta és tudomásul vette ezen Játékszabályt – annak minden feltételét elfogadja.

1.3 A Játékban részt vehet minden természetes személy, amennyiben megfelel a Játékszabályban foglalt feltételeknek, kivéve a Go Active Egészségklub Mo. Kft alkalmazottai és ezek közeli hozzátartozói, valamint a Játék szervezésében közreműködő ügynökségek és alvállalkozók munkatársai és ezen személyek közeli hozzátartozói (Ptk. 685 § b) pont)(„Játékos”).

1.4 A Játékban való részvétel önkéntes. A Játékban való részvétel feltételei,
– a Játékos az 1.3 pont feltételeinek megfelelő természetes személy;
– a Játékos rendelkezik Facebook hozzáféréssel és e-mail címmel;
– a Játékos a kedveli (“like-olja, vagy reakciógombokkal reagál”) a megadott posztra.
– a Játékos minden egyéb feltételnek megfelel, amit a Go Active az idővonalán meghatároz.

 

2. ADATVÉDELMI RENDELKEZÉSEK

2.1 Amennyiben a nyertes a számára kiküldött Facebook, Instagram, vagy email értesítésekre két munkanapon belül nem reagál, úgy a Go Active megismétli a sorsolást és értesíti a régi nyertest, hogy nyertes státusza törlésre került.

Egyéb rendelkezések:
– 16 éven aluliak nem játszhatnak,
– a játékban/tombolában való részvételnek nem feltétele a felhasználók általi fénykép, videó, vagy egyéb tartalom feltöltése a Facebookra vagy más oldalra – ilyen anyagokat a Go Active nem kér,
– a tombola nyertesét (nyerteseit) Facebookon fogjuk értesíteni
– a nyertes adatait a Go Active nem teszi közzé a Facebook idővonalán,
– a nyertesről készült fényképet vagy videó anyagot – azonban, a nyertes írásos beleegyezésével – a Go Active közzé teheti az idővonalán.
– a játék/tombola a Facebook/Instagram idővonalon kerül megrendezésre, de a Facebooknak vagy más Facebookhoz köthető cégnek/vállalkozásnak nincs köze hozzá, felelősséggel nem tartozik a játék/tombola megrendezéséért.

 

3. NYERTES ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNYEK ÁTVÉTELE:

3.1 A Játék nyerteseit Go Active Facebook privát üzenetben tájékoztatja. A nyeremények átvétele minden esetben a Go Active Egészségklubban az alábbi címen történik: Budapest, Holló u. 12-14, 1075

3.2 A nyertesnek személyazonosságát igazolnia kell arra alkalmas személyi okmányával. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyeremény átvételére (nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre) csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

3.3 A nyeremény a nyertessel való kapcsolatfelvételtől számított két héten belül vehető át, más termékre nem cserélhető, illetve készpénzre nem váltható át. A Go Active fenntartja a jogot, hogy amennyiben az adott nyeremény a készletből már nem elérhető, a nyereményeket egyéb, hasonló értékű és fajtájú nyereményekkel helyettesítse.